วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560

รถเฮี๊ยบ,บริการรถเฮี๊ยบ,รถบรรทุกติดเครน,รถเฮี๊ยบรับจ้าง,บริการทั่วไทย

รถเฮี๊ยบ,บริการรถเฮี๊ยบ,รถบรรทุกติดเครน,รถเฮี๊ยบรับจ้าง,บริการทั่วไทยรถเฮี๊ยบ เรามีรถให้บริการตามความต้องการและประเภทงานที่ท่านต้องการให้ รถเฮี๊ยบสนใจใช้บริการ รถเฮี๊ยบ ติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทรฯ 02-740-0770

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

“ถิ่นค้างคาว ทีมเรารู้จริง”


ถิ่นค้างคาว ทีมเรารู้จริง


ที่มงาน ทีมงานของเราคลุกคลีเรื่องมูลค้างคาว แร่ธาตุอาหารในถ้ำ การเปลี่ยนแปลงเชิงอินทรีย์เคมีของ ขี้ค้างคาว ตั่งแต่ ขี้เบา ขี้หนัก ขี้เปียก ขี้แห้ง ขี้อายุน้อย ขี้อายุมาก ขี้ก้นถ้ำ ถ้ำแห้ง ถ้ำเปียก หินแร่ที่มีอยู่ในถ้ำ ตลอดจนจุลินทรีย์ที่เป็นปัจจัยในการย่อยสลายมูลค้างคาว การปลดปล่อยธาตุอาหารเพื่อให้พืชนำไปใช้ได้ระยะยาว ทีมงานของเราศึกษาและเคารพภูมิปัญญาท้องถิ่นรุ่นปู่ย่าตายาย วิเคราะห์หาจุดเชื่อมโยงประสานกับเทคโนโลยีทันสมัย บ่มเพาะความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติให้เกิดความสมดุล และสรรหาความกลมกลืนทางวัสดุอินทรีย์ จัดสรรสินค้าอย่างถนุถนอมเป็นผลิตภัณฑ์ สปาดินเพื่อการเกษตรที่เป็นธรรมชาติและยั่งยืนTeam : Our team has been studying and associating with bat manure, cave minerals, organic chemical changes in bat manure from light manure, heavy manure, wet manure, dry manure, early stage manure, to aged manure, guano, and cave mines including microbial and factors influencing bat manure decomposition. This includes trace element release pattern in fertilizer for effective nutrients uptake in plants. The team immerged in depth study yet respect to indigenous knowledge handed down from generations. We make careful analysis to incorporate ancient finding and create scientific network to modern technology. Here, we incubate understanding based on natural changes and create balance organic chain. With special care, Spadin products are being made for natural agricultures and world sustainability.


พันธกิจทำให้ทุกชีวิตมีพลัง ด้วยโลกสะอาด ธรรมชาติสวยงาม สร้างวันข้างหน้าที่ดีของลูกหลาน

ปลูกผังการพึ่งพาพึ่งพิงธรรมชาติ สร้างเครือข่ายผู้หมัก ทำปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติ

สรรหาสินค้าที่สอดคล้องกับธรรมชาติ คืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืนแท้จริง

ให้เกษตรกรมีสินค้าที่ดีใช้ ในราคาที่เป็นกันเอง


Mission • Enable all creatures to full vitality by influencing clean world, beautiful environment, creating better days for next generations.
 • Embed interdependency with nature, establish Consumer Organic Waste Fermentation Consortium Network, produce natural organic fertilizers.
 • Craft and seek produces being compatible to nature, return balance to the world for genuine sustainability.
 • Provide good products for farmers with affordable pr ice.

โครงสร้างการจัดการธุรกิจ Business Organization Structure


สปาดินมีสินค้าและการจัดการดังนี้
ประกายฝัน เมื่อวัยเด็กพวกเราได้สัมผัสธรรมชาติสวยงาม หายใจได้สุดลมหายใจขั้วปอด วิ่งเล่นในธรรมชาติที่เราเชื่อใจ อากาศที่ไม่แปรปรวนรู้ใจมนุษย์ สบายสดชื่นจริงๆ อาหารอร่อยจากธรรมชาติสะอาดบริสุทธิ์ภาพนี้เหมือนในฝัน ที่ทีมเราอยากให้เด็กๆทุกคนในโลกได้มีโอกาสสัมผัสให้ยาวนานที่สุด ทีมเราตั้งใจทำสิ่งที่ดีๆ ชวนเพื่อนๆที่ฝันเหมือนกันทำสิ่งที่ดีงาม เรียกหาความสมบูรณ์ของธรรมชาติให้กลับมาในช่วงที่เรายังมีพลังเหลืออยู่ เพราะชีวิตนี้สั้นนัก ทอฝันให้เป็นจริง ยื้อให้ธรรมชาติเป็นมิตรกับมนุษย์ โดยเริ่มจากให้มนุษย์ทำตามกระบวนการธรรมชาติคืนอินทรียวัตถุกลับสู่ดิน เพื่อให้โลกน่าอยู่เหมือนวันวาน เราเริ่มจาก ปุ๋ยขี้ค้างคาว เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีที่สุดของโลก โดยธรรมชาติ และโครงการผู้หมักอินทรีย์ครัวเรือน ที่เป็นจุดที่คนคืนความสมบูรณ์สู่ผืนดินโดยธรรมชาติ

าหารจากธรรมชาติได้สัมผัสธรรมชาติสวยงาม หายใจได้สุดขั้วปอด วิ่งเล่นในธรรมชาติที่เราเชื่อใจไปใช้ได้ระยะยาว ทีมงานของเรา


Sparkling dream When we were small, we were surrounded with beautiful fauna and virgin green land. The memory of inhaling in full stream with cool fresh air, running in trusted environment, living with certain weather made us all comfortable and relaxed in our mother homeland. There were abandon, delicious and clean foods from nature. These pictures seem faded as in dream of which the team would wish all kids in the w

orld has chance to experience as long as these wonderful environment would stay with us as long as possible. The team’s intention is to create positive actions retrieving fertile nature to wheel back whilst our remaining energy still in active mode. Indeed, our lives are too short comparing to long lasting nature. We strive to weave this dream to reality, requesting nature to be friendly to human by starting at us following chain of natural changes by returning organic matter to earth. Spadin makes effort to create beautiful environment like those in old days starting from the best organic fertilizer, Bat Manure Fertilizer Products and national leader in Consumer Organic Waste Fermentation Consortium Networkas as a starting point for human in returning fertility to nature. (see below topic)โครงการอนุรักษ์ถิ่นค้างคาวBat Habitat Reservation Project

"ค้างคาว" สัตว์ซึ่งหากินกลางคืนชนิดหนึ่ง และเป็นสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวที่สามารถบินได้เหมือนนก ค้างคาวมีประโยชน์กับระบบนิเวศน์อย่างมหาศาล มีน้ำหนัก2 กรัม ถึง 1.5 กิโลกรัม สามารถกินแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรได้ราว 500-1,000 ตัวในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง หรือกินแมลงได้เท่ากับน้ำหนักตัวของตัวเอง ช่วยลดการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี ส่วนค้างคาวกินผลไม้ก็มีส่วนช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ของพืชหลายชนิดที่บานในเวลากลางคืน และค้างคาวจะกินเฉพาะผลไม้ที่สุกงอมจัดเท่านั้น มิได้ทำลายพืชผลชองชาวสวนแต่อย่างใด ชาวสวนชาวไร่แต่โบราณกล่าวขานถึงประโยชน์ของค้างคาวและมูลของมันอย่างกว้างขวางทั้งในและนอกประเทศค้างคาวจึงเป็นตัวบ่งชี้ความสุขสมบูรณ์และสมดุลของธรรมชาติ ปัจจุบันประชากรค้างคาวมีน้อยลงเนื่องจากการรับสารพิษกำจัดแมลงศัตรูพืช กรมป่าไม้ต้องขึ้นบัญชีค้างคาวทุกชนิดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ทีมงานของเราเป็นผู้ชำนาญการคัดสรรขี้ค้างคาวคุณภาพสุดยอดจากพม่าโดยไม่ทำลายถิ่นอาศัยของค้างคาว ซึ่งเป็นดินแดนบริสุทธิ์สมบูรณ์เป็นแหล่งหากินของค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกค้างคาวพบอยู่ในโลกกว่า 50 ล้านปีมาแล้ว ยาวนานกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใดใดทั้งสิ้น ค้างคาวมีอายุถึง 30 ปี แต่มักถูกล่าก่อนอายุที่ควร ค้างคาวที่ทันสมัยปรับตัวได้เข้ากับสังคมหันมาอยู่ตามใต้สะพาน ต้นไม้ ตึกราบ้านช่องและที่ต่างๆเพื่อหาที่นอนตอนกลางวันอย่างสงบ เพื่อความอยู่รอดค้างคาวบางชนิดจำศีลนานๆ หรืออพยพ


ค้างคาวมีการย่อยอาหารและขับถ่ายรวดเร็วเนื่องจากมีลำไส้สั้นๆทำให้ขี้ค้างคาวยังอุดมด้วยธาตุอาหารที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแมลงที่มีโปรตีนคุณภาพสูง ปีกแมลงมีองค์ประกอบของไคตินซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นไคโตซานระหว่างการย่อยสลายมูลที่ถ่ายทับถมกันในถ้ำในแต่ละถ้ำจะมีสภาพอากาศ น้ำ แสงไม่เหมือนกัน ตัวกำหนดการย่อยสลายขี้ค้างคาวมาจากจุลินทรีย์ในมูลค้างคาวที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพบรรยากาศในถ้ำได้และเกิดการเปลี่ยนแปลงตามกฎการย่อยสลายเช่น วงจรไนโตรเจน (Nitrogen cycle) โปรตีนจากแมลงถูกย่อยบางส่วน เวลาถ่ายเป็นขี้สดเปียกมีส่วน Total Nitrogen พบสูงมากกว่า 10% มีสีคล้ำดำ มีส่วนประกอบของอินทรียวัตถุสูงด้วย ต่อมาน้ำในขี้ค้างคาวจะซึมแผ่กระจายออกไปลงสู่ด้านล่าง ทำให้กลายเป็นขี้เบาแห้ง และมีสีคล้ำมีการละลายที่ดี ขี้เบานี้ยังคงมี ไนโตรเจน และ อินทรียวัตถุสูงอยู่ จึงเป็นที่นิยมใช้กัน การย่อยสลายดำเนินต่อไปตามอายุของขี้ค้างคาว ในสภาพอับจุลินทรีย์ย่อยสลายโปรตีนให้กลาย แอมโมเนีย (NH3) ในบางถ้ำมีแอมโมเนียสูงจนแทบไม่มีที่หายใจ จึงเป็นอันตรายต่อค้างคาวด้วย การนำขี้ค้างคาวออกมาจากถ้ำและไม่ทำให้ค้างคาวตกใจนับว่าเป็นการส่งเสริมสุขอานามัยที่ดีของค้างคาวด้วยจากนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใช้อากาศคือ ไนไตรเตชัน (Nitritation) ฟอกแอมโมเนียให้เป็นไนไตรท์ (NO2) โดย Nitrosomonas spp.NH3 + CO2 + 1.5 O2 + N

itrosomonas → NO2-(ไนไตรท์) + H2O + H+ส่วนขั้นตอนย่อยที่สองฟอกไนไตรท์เป็นไนเตรท (NO3) โดยNitrobacte

r spp. เป็นระบบใช้อากาศเหมือนกัน
NO2- + CO2 + 0.5 O2 +Nitrobacter → NO3-(ไนเตรท)ไนไตรท์และไนเตรทที่ได้มาที่สุดก็ถูกจุลินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศเปลี่ยนเป็นไดไนโตรเจน (N2) เรียกว่า denitrification ทำให้ไนโตรเจนกลายเป็นก๊าซ สูญหายไป ขณะนี้ขี้ค้างคาวนี้ก็เป็นขี้เก่าที่อยู่ด้านล่าง เนื่องจากมีการแช่ขี้ค้างคาวยาวนานในถ้ำด้านล่างอับอากาศเอื้ออำนวยให้เกิดการสูญเสียอย่างรวดเร็วNO3=> NO2=>NO=> N2O =>N2.กระบวนการนี้เป็นธรรมชาติในที่สุดการย่อยสลายก็พาเราไปถึงขี้ค้างคาวเก่า ขี้หนักที่อยู่ก้นถ้ำ ซึ่งไนโตรเจนแทบไม่มีเหลือแล้ว แต่กลับพบขุมทรัพย์มหาศาลจากการย่อยสลายหินแร่ในถ้ำให้เป็นธาตุอาหารพืช ปริมาณฟอสฟอรัสสูง และแร่ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองนานาชนิดเช่น แมกนีเซียม กำมะถัน แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน และโมลินเดน ที่จุลินทรีย์สร้างตัวย่อยขุดเอาหินแร่ให้อยู่ในสภาพดูดซึมได้ สำหรับพืช ขี้ค้างคาวกองมหึมานี้จึงเป็นทรัพย์ในถ้ำอย่างแท้จริงซึ่งอาจหนาถึง 5-20 เมตร ส่วนแร่หินที่ย่อยสลายติดกับดินก้นถ้ำเรียกว่ากัวโนค้างคาวหรืออินทรีย์ฟอสเฟตเป็นซากศพค้างคาวที่ตายทับถมนานปีรวมถึงหินบนเพดานถ้ำที่หล่นมาที่พื้นถ้ำ แล้วเกิดการย่อยสลายรวมกัน
Bat is one of nocturnal creatures. It is only warm blooded mammal that flies like bird. It is the most beneficial animal for agriculture and environment. It weighs from 2g to 1.5 kilogram. A herd of bats hunts 500-1,000 insects within 1 hour. It is a natural predator to plant insects supporting organic agriculture. Fruit bats help pollination at night and only eat ripen or over ripen fruits. Farmers all over the world have been announcing bat values to organic agriculture.


Bats are the natural fertility index. Unfortunately, their love for insect delicacies has contributed to the decline of many bat species due to poisons used by farmers and ranchers to control insects. Department of Forestry regulates all species of bats as reserved wild animal referring to wild life protection acts. Our team is expert in selection of quality bat manure from Myanmar, the virgin land, without disturbing their beloved habitat.


Bats have lived on the planet for over 50 million years, longer than many other mammals. They generally live naturally to 30 years of age, but many are killed by natural predators and man before then. Very adaptable, bats live in caves and buildings, under bridges, in trees and many other places. And they either migrate or hibernate, depending

on the species.Bat digestion and excretion systems are simple as bird. Foods, normally insects, are not fully digested providing nutrients mostly protein in bat manure. Basically, insect wings are nourished by chitin in which could be transformed to Chitos

an during natural aging in the cave.


By nature, each cave has different factors on water, light and other environmental conditions. Key factor controlling bat manure decomposition are microbes that adapt to survive in the given conditions following Nitrogen cycle rule. Fragmentation of protein is partially digested. Fresh manure could contain nitrogen up to 10% observed as dark black colour composing of high organic matter content. Subsequence, the liquid excrete disperse down to lower layer moistening the lower part, leaving the top layer as light manure dark colour and easy to dissolve. This light manure still consists of high nitrogen and organic matter. These characteristics make light manure popular in trade. By the time, the decomposition goes on breaking down protein without oxygen condition. Eventually ammonia (NH3) is produced limiting good air in cave. Even bats could not breathe. Taking bat manure without disturbing bats is the way to promote sanitation for good living of bats.Following natural changes, Nitritation is the pattern changing ammonia to nitrite (NO2) by Nitrosomonas spp.


Second step is to oxidize nitrate to nitrite by Nitrobacter spp.Nitrite and Nitrate eventually will be converted to Nitrogen (N2) under anaerobic condition called denitrification. Here nitrogen is lost to gas. Those bat manure located at lower layer are moisten and already in insufficient of air hence promote rapid lost in nitrogen.

This is a natural process leading to aged bat manure pushed to the ground in cave with very tiny nitrogen content. However, at this stage it is the treasure of nutrients found from minerals in cave digested to plant minerals and micronutrients e.g. Magnesium, Sulphur,Manganese,Zinc,Copper, Boron, Mol. These valuable treasures are derived from enzyme, microbes adapted to the conditions to survive. This treasure in cave could be deposited at 5-20 meters in depth. This part where the minerals degradated in cave ground is known as Guano or organic phosphate including bat dead bodies felt down and decomposed.ธาตุอาหารหลัก (%) โดยสังเขปจากการวิเคราะห์ขี้ค้างคาวสรุปได้ดังนี้ ( Plant Macro Nutrients %)

จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ = 60 ตัวอย่าง Sample size analyzed = 60ประโยชน์ต่อพืช
 1. เป็นธาตุอาหารหลัก และ ธาตุอาหารรองโดยตรงต่อพืชครบถ้วน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน
 2. ขี้ค้างคาวและซากค้างคาวทับถมแรมปีมีกรดฮิวมิค และอินทรีย์วัตถุทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำ ระบายอากาศได้ดี และยังช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นในดินให้อีกด้วย
 3. มีจุลินทรีย์ผลิตฮอร์โมนและกรดอะมิโนต่างๆ เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต ดูดซึมอาหารได้มากขึ้น ฟื้นฟูระบบรากขยายและสร้างรากใหม่ เร่งการแตกใบอ่อน
 4. มีจุลินทรีย์ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างในดิน ให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้และมีจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุอาหารพืชทำให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
 5. มีจุลินทรีย์ที่ช่วยป้องกันและกำจัดโรคพืช พวกไส้เดือนฝอยและโรครากเน่าโคนเน่า เช่น เชื้อ Actinomycetes sp. Trichoderma spp. Bacillus sp.
 6. มีประจุไฟฟ้าที่ช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุอาหารของพืชลดการใช้ปุ๋ยเคมี
 7. เป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติและมีน้ำหนักโมเลกุลสูงทำให้เกิดประโยชน์ต่อพืชได้นาน ไม่เกิดการสูญเสีย
 8. มีไคโตซานช่วยยับยั้งและสร้างความต้านทานโรคให้กับพืช เช่น เชื้อ
  1. ไวรัสโรคพืช
  2. - แบคทีเรีย เช่น แคงเคอร์ ใบจุด
  3. - เชื้อรา เช่น ไฟทอปธอร่า พิเทียม ฟิวซาเรียม
  4. - แอนแทรคโนส เมลาโนส รากเน่า โคนเน่าผลการวิเคราะห์มูลค้างคาว เน่าที่เกิดจากเชื้อรา และแบคทีเรีย

Effect to Plant
 • Provide complete macro, micro nutrients to plants and enrich soil fertility.

 • Bat manure contains humic acid and organic matter influencing soil particles formation into larger aggregates. Aggregation is important for good soil structure, aeration, water infiltration and resistance to erosion and crusting

 • It contains microorganisms excreting amino acids, hormones stimulating plant growth, mineral absorption. It naturally renovates root system, new roots, and budding processes for new leaves.

 • Microbes in bat manure release nutrients bond in soil complex components, transforming to available nutrients for plants

 • Actinomycetes sp. Trichoderma spp. Bacillus sp are found in bat manure protecting from plant diseases and

 • It is an excellent nutrient holding capacity with high cation exchange capacity enabling better nutrient uptakes in plant

 • It is purely natural with high molecular weight able to release nutrients in long term basis.

 • It contains chitosan acting as immune against many microbial pests for instances viruses; phytophthora, pytium, furasium, anthracnose, melanose effectively protecting roots from pathogen attack.
เครือข่ายผู้หมักอินทรีย์ครัวเรือน

เราเป็นหนึ่งในทีมงาน ชีวาดีอินทรีย์ภัณฑ์ ที่มุสร้างความยั่งยืนให้ธรรมชาติ เราใส่ใจในอินทรีย์เหลือใช้รอบตัว โดยเฉพาะอาหารเหลือจากครัวเรือน เป็นผู้นำการสร้างเครือข่ายผู้หมักทั่วประเทศ นำอาหารอินทรีย์ที่เหลือมาหมักเป็น ปุ๋ยอินทรีย์ นำปุ๋ยอินทรีย์ไปทำเกษตรอินทรีย์ นำผักอินทรีย์มาใช้ทำอาหาร ทำให้ขบวนการอาหารครบห่วงโซ่ (Food chain) ผลักดันให้เกิดสมดุลธรรมชาติ อย่างยั่งยืน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ที่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นโครงการนำร่องสร้างเครือข่ายผู้หมักอินทรีย์จากสวนและครัวเรือน เพื่อให้ชุมชนที่ล่อแหลมต่อการเสื่อมของธรรมชาติกลับมีชีวิตชีวา ให้อัมพวาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสืบไป หากท่านมุ่งมั่นทำกิจกรรมนี้ ร่วมวิสัยทัศน์การสร้างโลกให้สวยงามแด่ลูกหลาน เรายินดีช่วยให้ฝันนี้ดำเนินไปได้อย่างเป็นแบบแผน
ติดต่อเราที่
คุณสารภี ยวดยง 081-842-2193

ขอขอบคุณที่คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการถนอมธรรมชาติ และช่วยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและพอเพียงเครือข่ายผู้หมักอินทรีย์ครัวเรือนConsumer Organic Waste Fermentation Consortium Network

The team is a member of “ Chiwadi Organic Produce” that commit for building natural sustainability. We care for left over organic around our routine life style, in particular foods from household community. We are leaders creating organic fermentor network at national level. The organic stuff from routine living are collected and decomposed to organic fertilizer. The organic vegetables are grown from this fertilizer and consumed as foods. Now it is back to complete food chain generating sustained nature. Baanrimklong homestay at Samutsongkran is the pilot scale in fermentor network implemented this year. The network shall enable Samutsongkram to equip with sustain activities for prolonging tourist attraction at Ampawa. If this action triggers your passion, wishing to support this mission, we are here to convey your dream systematically.


Please contact us at

Khun Boonchai Pongtippitak

081-0303922,086-7321110,089-7032991

เสน่ห์ของปุ๋ยอินทรีย์
เราใด้ยินเสมอเรื่องดินเป็นที่สุดท้ายที่ทำให้สมดุลโลกดำรงอยู่ได้ หัวใจของดินส่วนหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ชวนให้ต้องหลงใหลคืออินทรียวัตถุในดิน ซึ่งเป็นหัวใจของปุ๋ยอินทรีย์ทีเดียว
อินทรียวัตถุ
1. ทำให้ดินมีสีเข้ม คือ น้ำตาล ถึงดำ ฮิวมัสมีอนุภาคละเอียดเคล้าปนกับดินได้ดีมาก ดินสีเข้มดำคือดินดี

2. ช่วยทำให้ดินเกาะกันเป็นเม็ดดินอย่างหลวมๆ (Aggregation) ทำให้ดินมีการระบายและถ่ายเทน้ำและอากาศดีขึ้น ให้การอุ้มน้ำดี ดูดน้ำได้ 20เท่า เกิดความชุ่มชื้น ดินไม่แตกไหล ลดการสึกกร่อน ความแห้งแล้งของดิน เหมือนเป็นครีมบำรุงดิน (Soil Conditioner)

3. ค่าการแลกเปลี่ยนประจุบวกสูง (Cation Exchange Capacity) ทำให้ดูดยึดแร่ธาตุอาหารไว้ได้ดี
-ช่วยดูดซับประจุบวกประเภทโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว และแคดเมี่ยม เป็นต้น เกิดการกรองของเสียสร้างแหล่งน้ำที่ดีให้ ผัก ผลไม้ ต้นไม้ เติบโตโดยไม่ดูดสารพิษจากดิน-ช่วยลดความเสียหายจากการใช้ยาฆ่าแมลง กำจัดศัตรูพืช ช่วยลดความเป็นพิษของโลหะหนัก4. ทำหน้าที่เป็นคีเลท (Chelate) คีเลทจับตัวกับเหล็ก สังกะสี ทองแดง หรือแมงกานีส หรือ อะลูมิเนียมทำให้ลดการตกผลึกของจุลธาตุเกิดการปลดปล่อยธาตุอาหารให้ละลายน้ำพืชดูดซึมไปใช้ให้เกิดความสมบูรณ์5. เป็นแหล่งให้ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

-ให้ธาตุคาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และกำมะถัน ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตในดิน


Charisma in Organic Fertilizer
It is common to say soil is utmost important and really keeps the world going. What is actually inside the magic soil? One of the elements is Organic Matter. This crucial element is compulsory for organic fertilizer.

Organic Matter in Organic Fertilizer

 1. Turn soil to dark colour upto black colour. Humus particles are very tiny mingled with soil well and control its dark rich colour.
 2. Enable soil aggregation, providing air in between soil, deriving in good irrigation, oxygen penetration to the soil. Rich organic matter soil can hold water at 20 times of its weight.
 3. High in CEC ( Cation Exchange Capacity) holding nutrients for plant absorption.
  1. Uphold cation like cadmium, lead. Filter heavy metals from plant absorption.
  2. Reduce damage from pesticide residues.
 4. Act as chelating agent, bind with iron, zinc, copper, manganese and aluminum, retarding micronutrients crystalisation, hence prmote plant micronutrient absorption.
 5. Be a good source of nutrients for plant carbon, nitrogen, phosphorus, sulphur for plant and living creatures in soil.


สินค้า